Startsida
Styrelse
Länkar
Kontakt
Anslagstavla
 

FIBOR – Företag Inom Byggnadsvård Och Restaurering

 
 
FIBOR är en auktoriserande branschorganisation för konsult- och entreprenadföretag verksamma inom byggnadsvård.

Samtliga FIBOR företag har dokumenterad erfarenhet av att arbeta med kvalificerade restaureringsuppdrag. Dokumenterad kompetens ger beställaren trygghet.

FIBOR arbetar för kompetensutveckling, erfarenhetsåterföring och kunskapsutbyte.

FIBOR skapar nätverk och samverkar med utbildningsinstitutioner.

FIBOR arbetar för att öka fastighetsägares och allmänhetens intresse för att efterfråga kvalificerad byggnadsvård.

 

 

 

Följ oss på facebook.

  
AKTUELLT
..................

 

  Site skapad av Jolea  FIBOR, Box 6159, 102 33 Stockholm. E-post: info@fibor.org