Om FIBOR

Vi i Fibor arbetar traditionellt – ofta med äldre metoder och material från förr. Vårt mål är att få varje renovering eller restaurering att kännas äkta eller autentisk. Genom att vår förening består av folk som både genomför och planerar restaureringar samt leverar material, har vi lärt känna varandra och vad vi kan göra inom byggnadsvård och restaurering.
Vi har samma mål som den gamla skråorganisationen och hantverksföreningarna; att kontrollera kvalitén på varandras arbete och material samt stödja medlemmarna i diskussioner med beställarna om hur och när arbetet ska utföras.

Iniativet till föreningens bildande togs 1999 av Riksantikvarieämbetet. Ungefär samtidigt som Sveriges Byggnadsentreprenörer bytte namn till Sveriges Byggindustrier. Från detta år kom man inom branschen helt bortse från företag som reparerade gamla hus med befintliga golv, fönster och dörrar m.m. Utbildningen av hantverkare och arkitekter och andra projektörer har sedan dess bytt inriktning.
Vår uppgift är att behålla det gamla hantverkskunnandet om arbetsmetoder och material och föra det vidare till nästa generation.