Styrelsen

Tomas Nylander, t.f. ordförande
Gröna Fastigheter
E-post: tomas.gronafastigheter@gmail.com


default
Martin Löfgren, kassör
Hesta Snickeri AB
E-post: kassor@fibor.org


 
Mattias Rosberg, Sekreterare
Hesta Snickeri AB
E-post: mattias@hestasnickeri.se

 stefan karlsson
Stefan Karlsson, ledamot
Stark fasad
E-post: Stefan.Karlsson@starkfasad.se

Atle Selder, suppl
Selder & Company
E-post: atle@selder.com